Professionele Partner

Inschakeling van InterBizz betekent een professionele partner in zakelijke situaties die extra aandacht vragen.
Kenmerk van InterBizz is dat naast advies ook de inzet geleverd kan worden voor de uitvoering.

Goed Gefundeerde Positie

Bepaalde situaties vragen vooral ook deskundige voorbereiding.

InterBizz wordt ingeschakeld voor het leveren van voorbereidend onderzoek naar de achterliggende belangen en verbindingen van partijen, zodat opdrachtgever effectief kan handelen vanuit een goed gefundeerd positie.

Activiteiten

Het werkgebied van InterBizz omvat onder meer het telefonisch genereren van sales leads, begeleiding en bemiddeling bij bedrijfsverkoop en participatie.

De praktijk wijst uit dat vaak meer mogelijk is dan op het eerste gezicht lijkt. Inschakeling van InterBizz betekent om te beginnen meer inzicht in de situatie en aansluitend een gedegen plan van aanpak.

Ben jij op zoek naar een professionele partner? Neem dan gerust contact op met InterBizz.